Cách phân biệt thắt lưng da bò và da trâu đơn giản

Tag Archives: da bò

Cách phân biệt thắt lưng da bò và da trâu đơn giản-2

Cách phân biệt thắt lưng da bò và da trâu đơn giản

Hầu hết các bạn nam đều thích dùng thắt lưng da nhưng đều chưa biết cách phân biệt thắt lưng da thật như thế nào. Có những bạn thì biết một chút nhưng lại không dám chắc chắn. Hiện nay có nhiều nhà sản xuất đang sử dụng da trâu thay cho da bò để sản xuất dây thắt .
X